تبلیغات
کبوتر مازندران - عشقباز واقعی
- حرمت بزرگان و پیشکسوتان را داشته باشد.

2- درک فهم در مسابقات کبوترپرانی را داشته باشد.

3- احترام حریف خود را در صورت برد و یا باخت داشته باشد.

4- وجه قرارداد در مسابقات بالا نباشد که از مسیر اصلی عشقبازی خارج و جنبه قمار بخود بگیرد.

5- چشم و دل سیر ، پاک و بخشنده باشد .

6- دغل باز و ریاکار نباشد .

7- غرور و خود بزرگی نداشته و در روز مسابقه احترام داوران و حاضرین را داشته باشد.

8- در روز مسابقه با حرکتهایی مانند سیاهی ، سروصدا و یا تجمع در نزدیکی بام کبوتر که باعث شوک کبوتر شود را نداشته باشد.تاریخ : سه شنبه 5 خرداد 1394 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : علی شهابی | نظرات